top of page
File_000_edited_edited_edited.jpg

מיזם קולנוע דרום בערבה

Services

מיזם קולנוע דרום בערבה הוקם כהרחבה וביסוס לבית היוצר הקולנועי הייחודי שפועל באזור במסגרת פסטיבל הסרטים הבינ"ל מאז 2012. בשותפות עם המועצה האזורית הערבה התיכונה ועם קרן גשר לקולנוע רב תרבותי, המיזם תומך בהפקת סרטי קולנוע עלילתיים ותיעודיים שלהם זיקה אמנותית ותוכנית למרחב הפריפריאלי-מדברי בו הם נוצרים. מטרתנו היא משולשת - קידום יצירה קולנועית מקורית, הרחבת מנעד שיתופי הפעולה עם תעשיית הקולנוע העולמית שיצרנו במהלך שנות פעילותו של הפסטיבל, ומיסודה כפלטפורמה להפקת קו-פרודוקציות בינלאומיות, ומתוך שני אלה גם פיתוח מסגרות תעסוקה ויצירה לתושבי האזור בו אנו פועלים. אנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו למיזם כיוצרים, מבקרים, אורחים וצופים ולהתרשם מהאפשרויות השונות שהמיזם פותח בפניכם.

שלכן/ם, אייל וטינקר שיראי, צוקים

DSCF1012_edited.jpg
IMG_0532_edited.jpg

הפקות עכשוויות