File_000_edited_edited_edited.jpg

מיזם קולנוע דרום בערבה

 

מיזם קולנוע דרום בערבה הוקם כהרחבה וביסוס לבית היוצר הקולנועי הייחודי שפועל באזור במסגרת פסטיבל הסרטים הבינ"ל מאז 2012.

בשותפות עם המועצה האזורית הערבה התיכונה ועם קרן גשר לקולנוע רב תרבותי, בעידודו וכחלק מיוזמותיו של משרד התרבות והספורט, המיזם תומך בהפקת סרטי קולנוע עלילתיים ותיעודיים שלהם זיקה אמנותית ותוכנית למרחב הפריפריאלי-מדברי בו הם נוצרים. מטרתנו היא משולשת - קידום יצירה קולנועית מקורית, הרחבת מנעד שיתופי הפעולה עם תעשיית הקולנוע העולמית שיצרנו במהלך שנות פעילותו של הפסטיבל, ומיסודה כפלטפורמה להפקת קו-פרודוקציות בינלאומיות, ומתוך שני אלה גם פיתוח מסגרות תעסוקה ויצירה לתושבי האזור בו אנו פועלים. אנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו למיזם כיוצרים, מבקרים, אורחים וצופים ולהתרשם מהאפשרויות השונות שהמיזם פותח בפניכם.

חדשות ועדכונים

נפתחה הגשה להפקת סרטים בשני מסלולים: 

  1. קצר במדבר - הפקה והשלמת הפקה לסרטים קצרים עלילתיים, תיעודיים וסרטי אנימציה

  2. הפקה והשלמת הפקה לסרטים באורך מלא עלילתיים, תיעודיים וסרטי אנימציה

ראשון

05/09/21

סדנת פיתוח ובימוי תסריט תיעודי עם הקולנוען אורי רוזנווקס לתושבי הנגב והערבה - ההרשמה נפתחה

ראשון

27/06/21

הוארכה אפשרות ההגשה לקצר במדבר עלילתי ותיעודי ולהפקת והשלמת סרטים עלילתיים ותיעודיים באורך מלא - ניתן להגיש עד 22/4/21

ראשון

11/04/21

נפתחה ההגשה לקצר במדבר עלילתי, קצר במדבר תיעודי, הפקה והשלמת סרטים עלילתיים ותיעודיים באורך מלא.

ראשון

 14/3/21

הסרטים שלנו לצפייה ישירה