יצירה קולנועית בערבה

צילום: אדוארד קרפוב.jpg

הערבה התיכונה הינה האזור המרוחק ביותר ממרכז עירוני בישראל. הנופים המדבריים המאפיינים את הנגב והערבה, כמו גם מאפייני ההתיישבות הייחודיים לחבל ארץ זה, הם קרקע פוריה לאמנות היוצאת מגבולות המוכר. הסרטים הנוצרים בערבה מייצגים ורוקמים מציאות אחרת, פריפריאלית, שונה במהותה באופן טבעי ואורגני מיצירות קולנועיות המתבססות על ההוויה העירונית-אמנותית של הזרם המרכזי.

ההיכרות המעמיקה בין תושבי האזור, ההשראה שמספקים ההוויה והחוויה הייחודיות של החיים במדבר, מאפשרים ליוצרים ביטוי אמנותי המתבסס על פרספקטיבה שונה במוצהר.

כדי למקסם את האפשרויות של קולנוענים שאינם תושבי הערבה להיחשף לאלה ולשלב אותם כחלק בלתי נפרד מיצירתם, המיזם מציע מסלולים שונים של הפקה קולנועית בנגב ובערבה, הכוללים לא רק תמיכה כספית, אלא אף סיורי השראה, סדנאות להיכרות עומק עם א/נשי ונופי הערבה ושיתופי פעולה עם אמנים ואנשי מקצוע מקומיים כחלק מתהליכי ההפקה. אחד מערוצי העשייה העיקריים של המיזם בשנים הקרובות, יהיה פיתוח, הפקת וניהול שיתופי פעולה וקו-פרודוקציות בינלאומיות, במטרה להרחיב את אפיקי היצירה הקולנועית באזור ולשלבם בתעשיית הקולנוע העולמית.

 

מקורות המיזם

תקציב המיזם נשען על מענקי משרד התרבות והספורט - באמצעות קולנוע גשר לקולנוע רב-תרבותי, ועל מענקי המועצה האזורית ערבה תיכונה - באמצעות מרכז קהילה ערבה.

EDK_3546.jpg
EDK_3553.jpg